ศูนย์กระจายสินค้า

เสริมศักยภาพด้านเครือข่ายรองรับการให้บริการครบวงจร ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

เติมเต็มขีดความสามารถในการให้บริการทั้งในด้านคลังสินค้า การขนส่งและกระจายสินค้า บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท.) และของ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด (ปณท.ดบ.) ด้วยการบริหารทรัพยากรร่วมกันผ่าน จำนวน 10 แห่ง และศูนย์ไปรษณีย์จำนวน 16 แห่งทั่วประเทศที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center) รองรับการให้บริการที่หลากหลาย ครอบคลุมทุกพื้นที่ และเข้าถึงทุกครัวเรือนทั่วประเทศ


ศูนย์ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ เลขที่ 111 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
 063-3738049

คลังสินค้าโครงการ JWD เลขที่ 33/4 (อาคาร B1) และ 33/5 (อาคาร B2) หมู่ 7 ถ.คลองส่งน้ำสุวรรณภูมิ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทราปราการ 10540
 063-3738024-9

เลขที่ 99/8-12 หมู่ 8 ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
 

เลขที่ 183 หมู่ 11 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำพูน ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน 51010
 063-3738018-9

เลขที่ 170 หมู่ 4 ต.สันติสุข อ.พาน จ.เชียงราย 57120
 063-3738022-3

เลขที่ 200 หมู่ 6 ถ.พิษณุโลก-อุตรดิตถ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
 063-3738034-5

เลขที่ 39/1 หมู่ 12 ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41010 (ศูนย์ไปรษณีย์อุดร)
 063-3738016-7

เลขที่ 2 หมู่ 5 ต.หนองกระบก อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
 063-3738014-5

เลขที่ 79/1 หมู่ 20 ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
 063-3738020-1

เลขที่ 84/24 หมู่ 6 ถ.เลี่ยงเมือง ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
 063-3738036-7

เลขที่ 245 หมู่ 4 ถ.ทุ่งสง-สุราษฎร์ ต.นาโพธิ์ อ.ทุ่งสง จ. นครศรีธรรมราช 80010
 063-3738057-8

(ทวีโชค อลูมิเนียม) เลขที่ 239 ถ.สายเอเชีย 41 หมู่ 14 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 90110
 063-3738067-8