สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ร่วมลงนามความร่วมมือ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การ, [...]

บริษัท ล็อกซเล่ย์ ซิมูเลชั่น เทคโนโลยี จำกัด (ล็อกซซิม) ร่วมลงนามความร่วมมือกับ บริษัทไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด

(12 ต.ค. 60) ดร.ฐิติพงศ์ นันทาภิวัฒน์ กรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไปรษณีย์ไท, [...]

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ร่วมลงนามความร่วมมือกับ บริษัทไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด

(31 ส.ค.60) ดร.ฐิติพงศ์ นันทาภิวัฒน์ กรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไปรษณีย์ไท, [...]

สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามความร่วมมือกับ บริษัทไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด

...วันนี้( 10 มีนาคม 2560) ณ ห้อง ส.อ.ท.1 ชั้น4 โซน ซี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายประวิทย์ โชติปรายนกูล ผู้อำนวยการ , [...]

กระทรวงสาธารณสุข ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด จัดส่งยาและเวชภัณฑ์จากห้องยาไปยังบ้านผู้ป่วย/หน่วยบริการ

เมื่อวันที่27 กุมภาพันธ์ 2560กระทรวงสาธารณสุข ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด จัดส, [...]