การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ คลังสินค้า บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด (บางนา) ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 บริษัท ไปรษณีย์ไทย ดิสทริบิวชั่น จำกัด จัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหน, [...]

บริษัทไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด อบรมพนักงานและลูกจ้างขับรถ หลักสูตร “ เทคนิคการขับขี่เพื่อการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ ”

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 นายพีระ อุดมกิจสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัทไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด เปิดการ, [...]

ปณท.ดบ จัดอบรมพนักงานและลูกจ้างขับรถ หลักสูตร “ การใช้ การบำรุงรักษารถยนต์ขนส่งและเทคนิคการขับรถให้ประหยัด”

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 บริษัทไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด จัดอบรมพนักงานและลูกจ้างขับรถ หลักสูตร “ ก, [...]

ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครหนือ สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส

วันที่ 4 มิ.ย. 62 เวลา 10.30 น. บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด ร่วมลงนามในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระ, [...]