ภารกิจขนส่งหน้ากากอนามัย THPD ร่วมใจ สู้ภัย COVID

ภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ทำการขนส่งหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์เจล และ อุปกรณ์ป้องกันสำหรับการแพร่เชื้อ COVID19 ไปยังโรงพยาบาล ศาลากลางจังหวัด สาธารณสุข ทั่วประเทศ

Share this post