ปณท.ดบ.ยกระดับมาตรการตรวจควันดำรถบรรทุก

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ปณท.ดบ. ตรวจควันดำ จากท่อไอเสียรถบรรทุกขนส่ง เพื่อตรวจหาค่าความเข้มข้น ของควันว่าเกินมาตรฐานและเป็นมลพิษ ด้วยวิธีตรวจวัดด้วยระบบวัดความทึบแสง กำหนดไม่เกินร้อยละ 45 เป็นมาตรฐานตามที่กรมควบคุมมลพิษกำหนดไว้

Share this post