ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ รายการ ถึงวันที่
ลว. 22 ก.ย. 63 ประกาศวิจารณ์ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคางานจ้างศึกษารูปแบบแผนธุรกิจการร่วมมือกับพันธมิตร สำหรับแพลทฟอร์มการบริหารจัดการขนส่งฯ
   ดาวน์โหลด
25 ก.ย. 63
9 ก.ย. 63  รายงานประจำปี 2562
 ดาวน์โหลด
10 ก.ย. 64
ลว. 3 ก.ย. 63 ประกาศประกวดราคางานเช่าตู้คอนเทนเนอร์สำนักงานและสุขาพร้อมติดตั้ง
   ดาวน์โหลด
10 ก.ย. 63
ลว. 7 ส.ค. 63 ประกาศงานเช่าซื้อรถยนต์บรรทุกแบบตู้ทึบ ขนาด 2 ตัน 6 ล้อ 1 คัน ระยะเวลาผ่อนชำระ 5 ปี (60 งวด) โดยวิธีสอบราคา
   ดาวน์โหลด
17 ส.ค. 63
ลว. 14 ก.ค. 63 ประกาศประกวดราคางานจ้างศึกษา วิเคราะห์ และจัดหาระบบ ERP และ HR ของบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด
   ดาวน์โหลด
21 ก.ค. 63
ลว.10 ก.ค. 63 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม)
   ดาวน์โหลด
13 ก.ค. 63
ลว. 26 พ.ค. 63 ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานซื้อเครื่องวัดแอลกอฮอล์ จำนวน 15 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   ดาวน์โหลด
27 มิ.ย. 63
ลว. 25 พ.ค. 63 ประกาศประกวดราคางานจ้างพัฒนาเว็บไซต์ THPD พร้อมระบบบริหารจัดการ CMS (Content Management System) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
   ดาวน์โหลด
1 มิ.ย. 63
ลว. 20 พ.ค. 63 ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างสอบบัญชี โดยวิธีคัดเลือก
   ดาวน์โหลด
25 พ.ค. 63
ลว. 25 พ.ค. 63 เอกสารประกวดราคา เลขที่ 01/2563 งานจ้างพัฒนาเว็บไซต์ THPD พร้อมระบบบริหารจัดการ CMS ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
   ดาวน์โหลด
1 มิ.ย. 63
Page : 1 2 3 4 5 6