การจัดซื้อจัดจ้าง > ประกวดราคา > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเลขที่ รายการ ยื่นซอง
ลว. 7 ส.ค. 63 ประกาศงานเช่าซื้อรถยนต์บรรทุกแบบตู้ทึบ ขนาด 2 ตัน 6 ล้อ 1 คัน ระยะเวลาผ่อนชำระ 5 ปี (60 งวด) โดยวิธีสอบราคา
   ดาวน์โหลด
17 ส.ค. 63
ลว. 24 เม.ย. 63 ประกาศแก้ไขเพิ่มเติม งานประกวดราคาเลขที่ ยส. 2/2563
   ดาวน์โหลด
30 เม.ย. 63
ลว. 21 เม.ย. 63 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดหาครุภัณฑ์ประเภทยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
   ดาวน์โหลด
31 ก.ค. 63
ลว. 21 เม.ย. 63 ประกาศงานเช่าซื้อรถยนต์บรรทุกแบบตู้ทึบ ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ จำนวน 79 คัน ระยะเวลาผ่อนชำระ 5 ปี โดยวิธีประกวดราคา
   ดาวน์โหลด
26 เม.ย. 63
ลว. 8 เม.ย. 63 ประกาศยกเลิกประกวดราคา งานเช่าซื้อรถยนต์บรรทุกแบบตู้ทึบ ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ จำนวน 79 คัน ระยะเวลาผ่อนชำระ 5 ปี (60 งวด)
   ดาวน์โหลด
8 พ.ค. 63
ประกาศแก้ไขข้อความขอบเขตงาน รายละเอียดเงื่อนไขและข้อกำหนดการเช่าซื้อรถยนต์บรรทุกแบบตู้ทึบขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ระยะเวลาผ่อนชำระ 5 ปี โดยวิธีประกวดราคา
   ดาวน์โหลด
24 มี.ค. 63
ลว. 9 มี.ค. 63 ประกาศราคากลางงานจ้างผลิตเสื้อโปโลแบร์น "บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด" จำนวน 3,071 ตัว โดยวิธีคัดเลือก
   ดาวน์โหลด
9 เม.ย. 63
ลว. 12 มี.ค. 63 ประกาศยกเลิกการสรรหาเช่าบริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมเครื่องโทรศัพท์ จำนวน 82 เลขหมาย
   ดาวน์โหลด
20 มี.ค. 63
ลว. 9 มี.ค. 63 ประกาศขอบเขตงานจ้างผลิตเสื้อโปโลแบรนด์ "บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด" จำนวน 3,071 ตัว โดยวิธีคัดเลือก
   ดาวน์โหลด
13 มี.ค. 63
ลว. 10 มี.ค. 63 ประกาศ เช่าซื้อรถยนต์บรรทุกแบบตู้ทึบ ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ จำนวน 79 คัน ระยะเวล่ผ่อนชำระ 5 ปี (60 งวด) โดยวิธีประกวดราคา
   ดาวน์โหลด
20 มี.ค. 63
Page : 1 2 3 4 5