วันที่ : 27 มี.ค. 59

สถานที่ : คลังสินค้าบางนา

การสัมนาด้านการควบคุมคุณภาพการจัดเก็บและกระจายยาและเวชภัณฑ์ ณ วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2559
เวลา 08.30 - 12.00 ณ ห้อง Suvarnabhumi C โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ
เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ คลังสินค้าบางนา กม. 19 บริษัมไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด

Page : 1