บริการบริหารจัดการขนส่งและกระจายสินค้า

(Transportation and Distribution Services) จากความต้องการรูปแบบในการบริการที่หลากหลายในปัจจุบัน ปณท.ดบ. มีความพร้อมที่จะให้บริการ โดยมุ่งเน้นตอบสนองการให้บริการทั้งในรูปการให้บริการตามความต้องการของลูกค้า และการให้บริการแบบมาตรฐานด้วยรถยนต์ขนส่งตู้ทึบ ทั้งแบบควบคุมอุณหภูมิและอุณหภูมิปกติมาตรฐาน GDP (Good Distribution Practice) ภายใต้ระบบบริหารจัดการขนส่ง TMS (Transportation Management System) ที่สามารถติดตาม รายงาน และตรวจสอบ สถานะการขนส่งได้ทุกขั้นตอน

ระบบบริหารจัดการขนส่ง

ไม่พลาดทุกสถานะการจัดส่งผู้ใช้บริการสามารถติดตาม ตรวจสอบสถานะของรถยนต์ขนส่งและสินค้าระหว่างการจัดส่งแบบเรียลไทม์ผ่านเว็บไซต์ ตอบโจทย์ความต้องการทั้งผู้รับและผู้ส่งสินค้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ