บริการเพิ่มมูลค่า

จากความต้องการรูปแบบในการบริการที่หลากหลายในปัจจุบัน ปณท.ดบ. มีความพร้อมที่จะให้บริการ โดยมุ่งเน้นตอบสนองการให้บริการทั้งในรูปการให้บริการตามความต้องการของลูกค้า และการให้บริการแบบมาตรฐานด้วยรถยนต์ขนส่งตู้ทึบ ทั้งแบบควบคุมอุณหภูมิและอุณหภูมิปกติมาตรฐาน GDP (Good Distribution Practice) ภายใต้ระบบบริหารจัดการขนส่ง TMS (Transportation Management System) ที่สามารถติดตาม รายงาน และตรวจสอบ สถานะการขนส่งได้ทุกขั้นตอน

ระบบบริหารจัดการขนส่ง

ไม่พลาดทุกสถานะการจัดส่งผู้ใช้บริการสามารถติดตาม ตรวจสอบสถานะของรถยนต์ขนส่งและสินค้าระหว่างการจัดส่งแบบเรียลไทม์ผ่านเว็บไซต์ ตอบโจทย์ความต้องการทั้งผู้รับและผู้ส่งสินค้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

(Value Added Services)
  • บริการขนส่งด่วน
  • เสริมขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจด้วยระดับการให้บริการที่หลากหลาย เช่นบริการขนส่งแบบเร่งด่วน บริการขนส่งภายใน 1 วันทำการ บริการขนส่งตามเวลาที่กำหนด บริการขนส่งในวันเสาร์-อาทิตย์ และอื่นๆ
  • บริการรับประกัน
  • บริการวางแผนกระจายสินค้า
  • บริการอื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้า