บริการคลังสินค้าและกระจายสินค้า

ด้วยคลังสินค้ามาตรฐาน GSP (Good Storage Practice) พื้นที่กว่า 20,000 ตารางเมตร ประกอบด้วยพื้นที่ควบคุมอุณหภูมิ และอุณหภูมิปกติ สำหรับสินค้าทั่วไป และสินค้าที่ต้องการการดูแล เป็นพิเศษ เซ่น ยาและเวชภัณฑ์ เครื่องสำอาง เวชสำอาง เป็นต้น

บริหารการดำเนินงานผ่านระบบบริหารจัดการคลังสินค้า WMS (Warehouse Management System) ด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน ตั้งแต่กระบวนการรับ จัดเก็บ หยิบสินค้า บรรจุหีบห่อ จัดทำจ่าหน้าตามคำสั่งซื้อ ตลอดจนการตรวจนับสินค้าและบริหารจัดการสินค้าคงคลัง ระบบควบคุมความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง และกล้อง CCTV 133 จุด ทั่วคลังสินค้า ทำให้ ปณท.ดบ. พร้อมก้าวไปสู่การเป็นผู้ให้บริการด้านคลังสินค้าด้วยมาตรฐานสากล


คลังสินค้าบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด