ติดต่อเรา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือแจ้งข้อร้องเรียนผ่านแบบฟอร์มข้างล่างนี้ได้เลย
(เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณาเลือกหัวข้อให้ตรงกับความต้องการ)

ติดต่อหน่วยงาน บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด

ฝ่ายอำนวยการ
  • ส่วนกฎหมายและบริหารสัญญา 063-373-8044
  • ส่วนบริหารงานบุคคล 062-597-3295
  • ส่วนบริหารงานกลาง 063-598-1210
  • ส่วนจัดซื้อจัดจ้าง 063-373-8041
 02-831-3704-6
ฝ่ายงบประมาณ บัญชีและการเงิน
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและบริหารคุณภาพ
ฝ่ายตลาดและพัฒนาธุรกิจ
  • ส่วนการขาย
  • ส่วนการตลาด ประชาสัมพันธ์และสื่อสารงองค์กร

 02-831-3704, 063 373-8052

ฝ่ายยานพาหนะและขนส่ง
ฝ่ายปฏิบัติการเฮลท์โลจิกติกส์
ฝ่ายปฏิบัติการโลจิสติกส์

ADDRESS

บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 111 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

PHONE

(02) 831 3704-6      Marketing: 062-597-8373, 086-373-8024

MONDAY - FRIDAY

8.00 น. - 17.00

SATURDAY - SUNDAY

ปิดทำการ