ติดต่อเรา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือแจ้งข้อร้องเรียนผ่านแบบฟอร์มข้างล่างนี้ได้เลย
(เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณาเลือกหัวข้อให้ตรงกับความต้องการ)

ติดต่อหน่วยงาน บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด

ฝ่ายอำนวยการ
  • ส่วนกฎหมายและบริหารสัญญา
  • ส่วนบริหารงานบุคคล
  • ส่วนจัดซื้อจัดจ้าง
  • อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน และอาคารสถานที่
 02-831-3704-6
ฝ่ายงบประมาณ บัญชี และการเงิน
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายจัดระบบและบริหารคุณภาพ
ฝ่ายตลาดและพัฒนาธุรกิจ
  • ส่วนตลาดสินค้าทั่วไปและอีคอมเมิร์ช
  • ส่วนพัฒนาธุรกิจ
  • ส่วนยาและเวชภัณฑ์
 02-831-3704
ฝ่ายยานพาหนะและขนส่ง
ฝ่ายบริหารคลังสินค้า
ฝ่ายปฏิบัติการ

ADDRESS

บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 111 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

PHONE

(02) 831 3704-6

MONDAY - FRIDAY

8.00 น. - 17.00

SATURDAY - SUNDAY

ปิดทำการ