ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่นร่วมกับสปสช.และส.เพื่อนโรคไตฯลุยน้ำท่วม”เยี่ยมผู้ป่วยล้างไตผ่านหน้าท้อง”

ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น ร่วมกับสปสช.และส.เพื่อนโรคไตฯ  ลุยน้ำท่วม”เยี่ยมผู้ป่วยล้างไตผ่านหน้าท้อง” และหน่วยไต รพ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 

จังหวัดสิงห์บุรี  4 ต.ค.64 บริษัท ไปรษณีย์ดิสทริบิวชั่นจำกัด (ปณท.ดบ.) ได้ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)และสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย จัดโครงการ”เยี่ยมผู้ป่วยล้างไตผ่านหน้าท้อง”ในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมและหน่วยไต รพ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ซึ่งมีผู้ป่วยไตวายเรื้องรังระยะสุดท้ายที่ล้างไตผ่านช่องท้อง 51ราย  นำโดย ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสปสช.  นายธนพลธ์ ดอกแก้ว นายกสมาคมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทย และนาย พีระ อุดมกิจสกุลกรรมการผู้จัดการบริษัทไปรษณีย์ดิสทริบิวชั่น จำกัด

โดยนาย พีระ กล่าวว่า "โครงการจัดส่งน้ำยาล้างไต" เป็นอีกหนึ่งในบริการด้านการขนส่งและคลังสินค้าที่ทางบริษัทไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด (ปณท) มีความภูมิใจในการมีส่วนร่วมต่อสังคม ช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังในโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือผู้ป่วยสิทธิบัตรทองทั่วประเทศของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)ที่ร่วมดำเนินการกับองค์การเภสัชกรรม (อภ.)  โดยทางบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัดได้เริ่มพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบขนส่ง น้ำยาล้างไตและเวชภัณฑ์ หลังได้รับการส่งมอบจากบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา ปัจจุบันมีผู้ป่วยที่รับบริการกว่า 3 หมื่นรายต่อเดือน ดำเนินการจัดส่งน้ำยาล้างไตและอุปกรณ์ประมาณ 2.5 ล้านถุงต่อเดือน 30 ล้านถุงต่อปี

ที่ผ่านมาบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัดมุ่งเน้นให้ผู้ป่วยได้รับน้ำยาล้างไตครบถ้วน ตรงเวลาโดยพัฒนาระบบและนำเทคโนโลยีมาใช้ ในการให้บริการจัดส่งถึงบ้านผู้ป่วยและจัดเรียงน้ำยาล้างไตตามวันหมดอายุแบบ FEFO (First Expire First Out )พร้อมทั้งพัฒนาระบบการขนส่งและกระจายสินค้าเพื่อความสะดวกและเข้าถึงบริการ ด้วยการนำมาตรฐานหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการจัดเก็บและขนส่งยาที่เป็นระบบสากลมาใช้ทั้งระบบ GSP(Good Storage Practice) /GDP (Good Distribution Practices)บนพื้นฐานของทรัพยากรการขนส่งที่ทันสมัย ครบวงจร

ทั้งด้านคลังสินค้าในรูปแบบ Mobile Rack เป็นการจัดเก็บโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ลดต้นทุนสาธารณูปโภค เน้นการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องตามมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 ควบคู่ไปกับการใช้ระบบบริหารคลังสินค้าที่ทันสมัย WMS (Warehouse Management System) ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดเก็บสินค้าแบบ GSP พร้อมจัดทำแผนระบบขนส่ง  TMS (Transportation Management System) ที่ทันสมัย สำหรับติดตามสถานะการขนส่ง (Tracking) ตามมาตรฐานQMark ที่ได้รับการรับรอง โดยรถขนส่งทุกคันมีสัญญาณติดตามการขนส่ง GPS

ซึ่งจากการดำเนินการดังกล่าว ล่าสุดทางบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัดได้รับรางวัลบริการภาครัฐ ระดับดีเด่นประจำปีพ.ศ.2564 ประเภทพัฒนาการบริการ จากผลงาน “เพิ่มศักยภาพและยกระดับการให้บริการจัดส่งน้ำยาล้างไตให้ผู้ป่วย” ที่จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) ถือเป็นบทพิสูจน์ที่ช่วยยืนยันความมุ่งมั่นของบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด  ในการพัฒนาระบบขนส่งและคลังสินค้าที่ยั่งยืน พร้อมทั้งนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดเก็บสินค้าและจัดส่งน้ำยาล้างไตให้รวดเร็วตรงเวลาส่งถึงบ้านครบตามจำนวนที่ต้องการ