ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น มั่นใจช่วงหยุดยาว21-24ต.ค.จัดส่งน้ำยาล้างไตถึงมือผู้ป่วยสิทธิบัตรทอง

ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น มั่นใจช่วงวันหยุดยาว 21-24 ต.ค.นี้จัดส่งน้ำยาล้างไตถึงมือผู้ป่วยสิทธิบัตรทองทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

นายพีระ อุดมกิจสกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด (ปณท.ดบ) กล่าวว่าโครงการจัดส่งน้ำยาล้างไต ถือเป็นภารกิจสำคัญที่เกี่ยวพันกับชีวิตผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง ซึ่งการจัดส่งน้ำยาล้างไต จะต้องถูกต้อง ครบถ้วน ตรงเวลาเพราะหากเกิดปัญหาความล่าช้า ผู้ป่วยอาจเกิดอันตรายต่อชีวิตได้ ดังนั้นเพื่อผู้ป่วยได้มีน้ำยาล้างไตใช้อย่างต่อเนื่อง ในช่วงวันหยุดยาวระหว่างวันที่ 21 – 24 ต.ค.นี้ ทางปณท.ดบได้ตรวจสอบระบบ พร้อมทั้งปรับแผนจัดส่งน้ำยาล้างไตในหลายพื้นที่ที่เกิดอุทกภัยเพื่อนำส่งถึงหน้าบ้านผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังที่อยู่ในโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้าหรือผู้ป่วยสิทธิบัตรทองทั่วประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 30,000 ราย

โดยผู้ป่วยรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถติดตามขั้นตอนและตรวจสอบสถานะการจัดส่งน้ำยาล้างไตแบบ Real time ผ่านเว็บไซต์ www.thpd.co.th เพื่อประสานงานกรณีเกิดปัญหา พร้อมเตรียมทีมจัดส่งด่วนไว้บริการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินที่ผู้ป่วยขาดน้ำยาล้างไตในช่วงดังกล่าว ทั้งนี้ปณท.ดบ มุ่งมั่นพัฒนามาตรฐานการจัดเก็บและจัดส่งน้ำยาล้างไต โดยจัดเรียงตามระบบ FEFO  (First Expire First Out ) ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในระบบการจัดเก็บและจัดส่งยา ( GSP : Good Storage Practice  / GDP : Good Distribution Practices )ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยดำเนินการจัดส่งน้ำยาล้างไตและอุปกรณ์ประมาณ 2.5 ล้านถุงต่อเดือนหรือ30 ล้านถุงต่อปี

ขณะเดียวกัน ปณท.ดบ ได้ยึดมั่นในบริการที่มีคุณภาพ ตามหลักมาตรฐานสากลเป็นสำคัญ จึงทำให้ปณท.ดบผ่านการตรวจประเมินต่ออายุและรับรองมาตรฐานจากหลายแห่ง ทั้งระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001: 2015 , ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2015และมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก(Quality Mark  หรือ Q Mark )  ล่าสุดทางปณท.ดบได้รางวัลบริการภาครัฐ ระดับดีเด่นประจำปี พ.ศ.2564 ประเภทพัฒนาการบริการ จากผลงาน “เพิ่มศักยภาพและยกระดับการให้บริการจัดส่งน้ำยาล้างไตให้ผู้ป่วย” ที่จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.)  ถือเป็นบทพิสูจน์ให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของปณท.ดบ.ในการพัฒนาระบบขนส่งและคลังสินค้าที่ยั่งยืน พร้อมทั้งนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดเก็บสินค้าและจัดส่งน้ำยาล้างไตให้รวดเร็ว ส่งถึงบ้านผู้ป่วยได้ตรงเวลาอีกด้วย