ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จัดส่งวัคซีน จากสธ.ไปยังสสจ.ขอนแก่น

ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น บริการจัดส่งวัคซีนโควิด-19 จากกระทรวงสาธารณสุขไปยังสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น  

นาย พีระ อุดมกิจสกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด (ปณท.ดบ.) เปิดเผยว่า ทางปณท.ดบ.ได้รับการไว้วางใจจากกรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุขให้จัดส่งวัคซีน Sinovac จำนวน 20,000 โดสไปยังสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นคลังจัดเก็บวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ของจังหวัดขอนแก่น

โดยการจัดส่งวัคซีนในครั้งนี้  ทาง ปณท.ดบ.ให้บริการด้วยรถขนส่งควบคุมอุณหภูมิ ตามมาตรฐานสากลที่องค์การอนามัยโลกกำหนด โดยมีTemperature Data Mapping และ Data Logger รวมถึงการ tracking vaccines เรื่องอุณหภูมิ ผ่านจอมอนิเตอร์หน้ารถและเชื่อมต่อระบบ GPS เพื่อแจ้งข้อมูลในการควบคุมอุณหภูมิตลอดเส้นทาง

ด้วยความมุ่งมั่นของปณท.ดบ.ในการพัฒนาระบบขนส่งและคลังสินค้า พร้อมทั้งนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในงานบริการด้านโลจิสติกส์อย่างครบวงจร ทำให้ที่ผ่านมาปณท.ดบ.เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับและความไว้วางใจจากผู้ประกอบการในสินค้าทุกประเภท รวมไปถึงสินค้าประเภทยาและเวชภัณฑ์ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนใช้บริการอย่างต่อเนื่อง