ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น สปสช.และธกส.ผนึกกำลังพร้อมรับมือจัดส่ง “ยาฟาวิพิราเวียร์”ให้ผู้ป่วยโควิด-19หลังสงกรานต์

ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น สปสช.และธกส. ผนึกกำลังร่วมจัดส่ง “ยาฟาวิพิราเวียร์” ให้ผู้ป่วยโควิด-19 ระบบ Home Isolation เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับยารักษาโดยเร็ว ลดภาวะเจ็บป่วยรุนแรงและเสียชีวิต พร้อมเตรียมรับมือผู้ติดเชื้อโควิด-19 พุ่งหลังสงกรานต์

วันที่ 5 เม.ย.2565 ที่โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ได้มีการแถลงข่าว”ความร่วมมือการจัดส่งยาฟาวิพิราเวียร์ให้กับผู้ป่วยโควิด -19” ระหว่างบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด (ปณด.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ความร่วมมือของ 3 องค์กรที่เกิดขึ้นในวันนี้ มาจากความมุ่งมั่นเพื่อร่วมดูแลประชาชนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งปัจจุบันตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ยังคงเพิ่มสูง และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นหลังเทศกาลสงกรานต์ ทำให้เกิดปัญหาการเข้าถึงบริการในระบบ Home Isolation ทางสปสช.จึงได้รับการติดต่อผ่านสายด่วน 1330 และช่องทางระบบออนไลน์ จากผู้ติดเชื้อที่ลงทะเบียนแต่ยังไม่ได้รับการติดต่อจากหน่วยบริการและรอการดูแลอยู่ในระบบ ดังนั้นเพื่อให้ผู้ติดเชื้อกลุ่มนี้ได้รับการดูแล โดยเฉพาะผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง ผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน ที่จำเป็นต้องได้รับยาฟาวิพิราเวียร์อย่างรวดเร็ว โดยประสานความร่วมมือการจัดส่งยากับบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด และการสนับสนุนงบประมาณการจัดส่งโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

“ด้วยศักยภาพการจัดส่งของบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด และการสนับสนุนของ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในครั้งนี้ จะทำให้ สปสช.ดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับยาฟาวิพิราเวียร์อย่างทันท่วงที ลดอัดตราเจ็บป่วยรุนแรงและเสียชีวิตได้ ทั้งยังเป็นการวางระบบเพื่อรองรับสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 หลังวันสงกรานต์นี้” เลขาธิการ สปสช. กล่าว


นายพีระ อุดมกิจสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด (ปณด.) กล่าวว่า ปณด. และ สปสช.มีความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องในการดูแลผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ นอกจากการจัดส่งน้ำยาล้างไตให้ผู้ป่วยที่ล้างไตผ่านช่องท้องทุกพื้นที่แล้ว ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ปณด.ได้ร่วมดำเนินการโครงการพัฒนาระบบบริการจัดส่งยา เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ทางไปรษณีย์ ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในการจัดส่งยาจากหน่วยบริการให้กับผู้ป่วยที่บ้าน เพื่อลดโอกาสเสี่ยงติดเชื้อและลดการแพร่ระบาด และในครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งความร่วมมือที่ ปณท.ดบ. มีความยินดี ในการร่วมจัดส่งยาฟาวิพิราเวียร์ให้ผู้ป่วยโควิด-19 โดยดำเนินการจัดส่ง ผ่านระบบไปรษณีย์ด่วนพิเศษหรือ EMS เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับยาโดยเร็ว

“ขอขอบคุณสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญ และให้กลุ่มบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัดเป็นส่วนหนึ่งการช่วยดูแลผู้ป่วยจากการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในครั้งนี้ “ กก.ผจก.บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น กล่าว


นายไพศาล หงษ์ทอง ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า ธ.ก.ส.ในฐานะสถาบันทางการเงินของคนไทยมีความยินดีอย่างยิ่งในความร่วมมือกับทาง สปสช.และ ปณด.โดยสนับสนุนค่าบริการจัดส่งยาฟาวิพิราเวียร์ให้ผู้ป่วยโควิด-19 ในครั้งนี้ ในวงเงินจำนวน 500,000 บาท เพื่อร่วมดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ที่จำเป็นต้องได้รับยาฟาวิพิราเวียร์ให้ได้รับยารักษาอย่างทันท่วงที นับเป็นความร่วมมือของ ธ.ก.ส. ในการร่วมดูแลชีวิตคนไทยให้ผ่านวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน