ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น พร้อมเดินหน้าตามประกาศกระทรวงทรัพย์ฯเรื่องมาตรฐานควันดำ เริ่มใช้13 เม.ย.นี้

ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น พร้อมเดินหน้า ตามประกาศก.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าควันดำของรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด พ.ศ.2564  เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 เม.ย.นี้

นายพีระ อุดมกิจสกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด(ปณด.) กล่าวว่า ในฐานะที่ปณด.เป็นหน่วยงานภาครัฐที่ให้บริการด้านคลังสินค้าและขนส่งโลจิสติกส์อย่างครบวงจร ดูแลรถขนส่งตั้งแต่ขนาด 4 ล้อ ไปจนถึง 10 ล้อ มากกว่า 500 คัน มีความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมสนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาล และตามประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าควันดำของรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด พ.ศ.2564 ที่กำลังจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่ 13 เม.ย.นี้  

 

ที่ผ่านมาปณด.จึงได้จัดทำแผนการบำรุงรักษารถขนส่งตามมาตรฐานระยะทาง รวมถึงการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ตามมาตรฐานรักษาสิ่งแวดล้อมของยูโร ขณะเดียวกันยังได้ศึกษาและดำเนินการในเรื่องการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากภาคการขนส่ง โดยเฉพาะการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ ที่เกิดจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงในระบบเครื่องยนต์ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญทำให้เกิดภาวะโลกร้อน ที่ส่งผลต่อปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และในอนาคตยังเตรียมความพร้อมในการศึกษาเรื่องการนำรถไฟฟ้ามาใช้ทดแทนรถที่ใช้น้ำมัน

ทั้งหมดนี้ เพื่อเป้าหมายในการเดินหน้าสู่การเป็น”กรีนโลจิสติกส์ “(Green Logistics) ของปณด.และมีพันธกิจในการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ทำให้การดำเนินการของปณด.เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล ทั้งในส่วนของคลังสินค้าที่ได้รับ ISO 14001:2015 ด้านสิ่งแวดล้อม และการนำระบบมาตรฐานคิวมาร์ค (Q Mark) มาใช้ควบคุมรถขนส่งอีกด้วย