ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น รักษ์โลก ตั้งเป้าสู่ "กรีนโลจิสติกส์" ร่วมผนึกกำลังกับ 14 องค์กรชั้นนำ เดินหน้าโครงการ “สร้างโลกสีเขียว”

ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น รักษ์โลก ตั้งเป้าสู่ "กรีนโลจิสติกส์" ร่วมผนึกกำลังกับ 14 องค์กรชั้นนำ เดินหน้าโครงการ “สร้างโลกสีเขียว” ผลักดันการบริหารจัดขยะ สร้างผลิตภัณฑ์ไซเคิลตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนแก่สังคมไทย

เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. ที่สยามพารากอน  15 องค์กรชั้นนำทั่วประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วย ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น, ไปรษณีย์ไทย, ดอยคำ, องค์การเภสัชกรรม, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, เต็ดตราแพ้ค, เมเจอร์ซีนี เพล็กซ์, เบสท์โพลิเมอร์ , แอดวานซ์แมท ,อำพลฟู๊ดส์, เอสไอจี คอมบิบล็อค, สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช) ร่วมกันแถลงข่าวโครงการ “สร้างโลกสีเขียว” หลังจากมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  เมื่อวันที่ 1 มิ.ย.ที่ผ่านมา

 โดยมีวัตถุประสงค์สนับสนุนและส่งเสริมการบริหารจัดการขยะตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) พร้อมรณรงค์และ ร่วมผลักดันการนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์รีไซเคิล (Recycle) แบบอัพไซค์ลิง(Upcycling) เพิ่มมูลค่าและอายุการใช้งานของทรัพยากรเดิมอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการใช้ทรัพยากรใหม่ ลดปัญหาขยะที่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมคุณภาพชีวิต และช่วยสร้างคาร์บอนเครดิตให้เกิดขึ้นกับสังคมไทย

 ที่ผ่านมาได้เริ่มดำเนินกิจกรรมนำร่อง คือ “แกะ ล้าง เก็บ” กล่องยูเอชที ตราดอยคำโดยภาคีเครือข่ายให้ ความร่วมมือและสนับสนุนการนำกล่องยูเอชที ถุงน้ำยาล้างไต และวัสดุเหลือใช้อื่นๆ กลับมาใช้ประโยชน์ตามหลัก เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยมี เป้าหมายมุ่งสู่สังคมไร้ขยะ (Zero Waste) เพื่อความสุขที่ยั่งยืน (Sustainable Happiness)

 โดยในงานดังกล่าว นาย พีระ อุดมกิจสกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด (ปณด) ได้กล่าวในหัวข้อเสวนา"วันที่โลกป่วย เราช่วยอะไรได้บ้าง" ว่า โครงการ "สร้างโลกสีเขียว" เกิดจากงานบริการจัดเก็บและส่งน้ำยาล้างไตให้กับผู้ป่วยที่ปณด ได้รับความไว้วางใจจากจากองค์การเภสัชกรรม และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช.ให้จัดส่ง ณ บ้านผู้ป่วยประมาณ 1,000 ตันต่อเดือน ปีละ 12,000 ตันต่อปี ดังนั้นเพื่อเป็นการบริหารจัดการขยะ เพราะหากการกำจัดขยะติดเชื้อดังกล่าวไม่เป็นไปตามสุขลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อประชาชนได้  จึงนำถุงน้ำยาล้างไตในส่วนที่สะอาดมารีไซเคิลแปรรูปทำให้เกิดประโยชน์ ยืดอายุการใช้งานของวัสดุเหล่านั้น  เพื่อลดการผลิตวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ ใหม่ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการลดอุณหภูมิของโลก หรือ ภาวะโลกร้อน

 นอกจากนี้ ปณด ยังมีเป้าหมายเป้าหมายเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่พร้อมเดินหน้าสู่การเป็น”กรีนโลจิสติกส์ “(Green Logistics) อย่าง ยั่งยืน เพื่อลด ปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ ในฐานะที่ ปณด เป็นหน่วยงานภาครัฐที่ให้บริการด้านคลังสินค้าและขนส่งโลจิสติกส์อย่างครบวงจร บริหารจัดการรถขนส่ง มากกว่า 500 คัน ที่ผ่านมาได้บริหารจัดการเส้นทางขนส่งและการดูแลรักษาให้เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และได้เตรียมศึกษาเรื่อง การนำรถไฟฟ้ามาทดแทนรถใช้น้ำมันในอนาคตอีกด้วย