ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จับมือโอทอป เทรดเดอร์ระดับประเทศและเครือข่าย โอทอป ส่งผลิตภัณฑ์ OTOP ถึงมือลูกค้าทั่วประเทศ

ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จับมือโอทอป เทรดเดอร์ระดับประเทศและเครือข่าย โอทอปส่งผลิตภัณฑ์ OTOP ถึงมือลูกค้าทั่วประเทศ หวังกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ช่วยผู้ผลิตและผู้ประกอบ OTOP บรรเทาผลกระทบด้านการขนส่ง

กรุงเทพฯ 31 พ.ค. 2565 – ที่ห้องประชุมภาณุพันธุ์วงศ์ อาคารภาณุรังษีไปรษณียาคาร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการให้บริการจัดส่งผลิตภัณฑ์ OTOP ระหว่างบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย ดิสทริบิวชั่น จำกัดซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กับโอทอป เทรดเดอร์ระดับประเทศ กับเครือข่าย OTOP ระดับประเทศ  โดยมี ดร.ดนันท์  สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรณีย์ไทย จำกัด(ปณท) นายพีระ  อุดมกิจสกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด (ปณด) นายวัชรพงศ์  ระดมสิทธิพัฒน์ ประธานเครือข่าย โอทอป เทรดเดอร์ระดับประเทศและนายพงศ์สวัสดิ์  ยอดสุรางศ์ ประธานคณะกรรมการเครือข่าย OTOP ประเทศไทยร่วมลงนามและได้รับเกียรติจาก นาย นิสิต จันทร์สมวงศ์ รองประธานกรรมการบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมที่ดิน และนายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนร่วมเป็นสักขีพยาน

 โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในครั้งนี้ เพื่อสร้างความร่วมมือในการให้บริการจัดส่งและนำจ่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ถึงลูกค้าที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวทั่วประเทศ ด้วยบริการที่ดีภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงการสนับสนุนค่าขนส่งสินค้าในอัตราพิเศษ ซึ่งจะเป็นการช่วยลดต้นทุนด้านการขนส่ง รวมถึงลดภาระการขนส่ง รวมทั้งบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรับส่งข้อมูล การจำหน่าย ช่องทางการชำระเงิน การจัดส่งและจัดเก็บสินค้า รวมทั้งระบบการติดตามและตรวจสอบสถานะการจัดส่ง เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่งสินค้าและการบริการ

นายพีระ อุดมกิจสกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด(ปณด) กล่าวว่าการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นสร้างความร่วมมือเพื่อช่วยเหลือผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP บรรเทาผลกระทบที่เกิดสถานการณ์โควิด-19 โดยทางกลุ่มบริษัทไปรษณีย์ไทย ได้มอบส่วนลดอัตราพิเศษค่าขนส่งเป็นระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งจะทำให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP มีรายได้เพิ่มขึ้น กระจายสู่แหล่งชุมชนต่างๆ ทุกพื้นที่ทั่วประเทศส่งผลให้เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข

ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรณีย์ไทย จำกัด(ปณท) กล่าวว่า ปัจจุบัน ไปรษณีย์ไทยได้นำสินค้าที่เป็นของดีของชุมชน หรือOTOP ขึ้นมาขายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ e-MarketPlace ผ่านทาง thailandpostmart เป็นร้านค้าออนไลน์สินคาชุมชนรายเดียว ที่รวบรวมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นมาให้ลูกค้าเลือกซื้อ ด้วยจุดแข็งของไปรษณีย์ไทยที่มีเครือข่าย ทุกตำบล ทุกอำเภอ ทั่วประเทศ จึงมั่นใจได้ว่าสามารถให้บริการอย่างทั่วถึง โดยขณะนี้ thailandpostmart มีอัตราการเติบโตปีละ 10-20% คาดว่าปีนี้จะมียอดขายจากทุกช่องทาง อยู่ที่ประมาณ500-600 ล้านบาท

 
ขณะที่ นายวัชรพงศ์ ระดมสิทธิพัฒน์ ประธาน โอทอป เทรดเดอร์ระดับประเทศ กล่าวว่า ในฐานะที่กลุ่ม OTOP Trader เป็นผู้ใช้บริการหรือกลุ่มเป้าหมายหลักในการให้บริการจัดส่งผลิตภัณฑ์ OTOP มีความยินดีที่ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯในครั้งนี้ โดยทางกลุ่ม OTOP จะดำเนินการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ไปยังผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ทั้ง 96,132 กลุ่ม/ราย ได้มีโอกาสเข้าถึงบริการการจัดส่งผลิตภัณฑ์ OTOP ในอัตราพิเศษ ซึ่งจะเป็นการช่วยลดต้นทุน ด้านการขนส่ง ส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป