ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จับมือกรมการพัฒนาชุมชน บริษัท ป.ปัน เปิดตัว“แอพจับจ่าย”

ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จับมือ กรมการพัฒนาชุมชน และ บริษัท ป.ปัน วิสาหกิจเพื่อสังคม เปิดตัว “แอพจับจ่าย”เพิ่มช่องการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP เสริมความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานราก ในช่วงโควิด -19

กรุงเทพ  22 กันยายน 2564  ที่กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทยได้มีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP บนแพลตฟอร์ม “จับจ่าย” (Jubjaai.com)ระหว่างกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย บริษัทไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัดซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัดและบริษัท ป.ปัน วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีศักยภาพ ร่วมพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคมและช่วยเหลือชุมชน ตลอดจนลดต้นทุนค่าขนส่งผลิตภัณฑ์เพื่อลดภาระให้ผู้ประกอบการ และเพิ่มรายได้ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP

 โดยมี นายสุรศักดิ์ อักษรกุลรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นาย พีระ อุดมกิจสกุล กรรมการผู้จัดการบริษัทไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด และนางสาว นิภาภัทร ตั้งนพรัตน์ กรรมการผู้จัดการบริษัทป.ปัน วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ร่วมลงนาม

 นายสุรศักดิ์ อักษรกุลรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19  ส่งผลให้ผู้ประกอบการ OTOP ได้รับผลกระทบ ทำให้กรมการพัฒนาชุมชน ไม่สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดได้ ซึ่งแพลตฟอร์ม“จับจ่าย”  ถือเป็นอีมาร์เก็ตเพลส ที่จะเข้าถึง ผู้บริโภค และขยายมูลค่าตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP ให้โตขึ้น โดยกรมการพัฒนาชุมชนจะคัดเลือก ผลิตภัณฑ์ที่มีความเหมาะสม และสนับสนุนให้เปิดร้านจำหน่ายบน Jubjaai.com ซึ่งคาดว่าจะเปิดให้ ประชาชนได้ซื้อผลิตภัณฑ์ ได้ในช่วงเดือนพฤศจิกายน พร้อมตั้งเป้าช่วยสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการ OTOPไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาทภายในปลายปีนี้

ด้านนายพีระ อุดมกิจสกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด กล่าวว่า ทาง บริษัทไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัดมีความยินดีในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนครั้งนี้ มีความสำคัญ เป็นการช่วยเติมเต็มให้เศรษฐกิจฐานรากและแหล่งชุมชนให้มีความเข้มแข็ง จากการที่ผู้ประกอบการ OTOP มีรายได้เพิ่มขึ้น ในช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า OTOP ผ่านทางแพลตฟอร์ม “จับจ่าย” ขณะเดียวกันทางบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัดได้มอบส่วนลดพิเศษให้กับผู้ประกอบการ OTOP ที่ร่วมลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อลดต้นทุนด้านการขนส่งบรรเทาผลกระทบที่เกิดสถานการณ์โควิด-19อีกด้วย

ขณะที่นางสาวนิภาภัทร ตั้งนพรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ป.ปัน วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ผู้ดูแลแพลตฟอร์ม Jubjaai.com กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณกรมการพัฒนาชุมชนและไปรษณีย์ไทย ดิสทริบิวชั่นในความร่วมมือครั้งนี้ ซึ่ง แพลตฟอร์ม “Jubjaai.com จับจ่ายให้จับใจ”กำลังเตรียมเปิดตัวในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ โดยเป็นหนึ่งในธุรกิจเพื่อ สังคมของบริษัท ที่มีเป้าหมายเชื่อมผลิตภัณฑ์บริการดีๆจากชุมชนทั่วประเทศไทย