ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบน้ำยาล้างไต

ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น ร่วมกับสปสช. อภ.และรพ.ราชวิถี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบน้ำยาล้างไต ส่งตรงถึงหน้าบ้านผู้ป่วยไตวายเรื้อรังในโครงการสิทธิบัตรทองฯ


ที่ โรงแรมอมารี หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบน้ำยาล้างไต โดยมีหน่วยงานที่ร่วมประกอบด้วยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.), องค์การเภสัชกรรม (อภ.) โรงพยาบาลราชวิถี และบริษัท ไปรณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น (ปณท.ดบ.) ระหว่างวันที่ 27 - 28 ธันวาคม ที่ผ่านมา

นาง ศิรินุช ชีวันพิศาลนุกูล รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า การประชุมเชิงปฎิบัติการครั้งนี้ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบน้ำยาล้างไต ทั้งในเรื่องของการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกันทั้ง 4 หน่วยงาน การพัฒนาโปรแกรมบริหารสินค้าคงคลัง กระบวนการจัดส่งน้ำยาล้างไตทางช่องท้องที่บ้านผู้ป่วย เพื่อให้การบริหารจัดการระบบน้ำยาล้างไต มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ด้านนาย พีระ อุดมกิจสกุล กรรมการผู้จัดการปณท.ดบ.กล่าวว่า การพัฒนาระบบสารสนเทศเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง 4 หน่วยงาน จะทำให้การบริหารจัดการข้อมูลทั้งระบบมีความสะดวก ถูกต้อง รวดเร็ว ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ต้องล้างไตผ่านช่องท้องที่บ้านและจำเป็นต้องได้รับน้ำยาล้างไตอย่างสม่ำเสมอทุกวัน ซึ่งปัจจุบันมีผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่อยู่ในโครงการหลักประกันสุขภาพหรือสิทธิบัตรทองของสปสช. อยู่ประมาณ 3 หมื่นกว่าราย

ที่ผ่านมาปณท.ดบ.ได้ให้บริการจัดเก็บและจัดส่งน้ำยาล้างไตถึงหน้าบ้านผู้ป่วยตามหลักมาตรฐานสากล ด้วยการจัดเรียงตามวันหมดอายุแบบ FEFO (First Expire First Out ) จัดเก็บแบบGSP (Good Storage Practice) เน้นการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องตามมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ควบคู่ไปกับการใช้ระบบบริหารคลังสินค้าที่ทันสมัย WMS (Warehouse Management System) พร้อมทั้งมีแผนจัดส่ง แบบGDP (Good Distribution Practices) ด้วยระบบขนส่ง TMS (Transportation Management System) ที่สามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งTracking ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศตามมาตรฐานQMark โดยในช่วงเดือน ม.ค. ถึงพ.ย.2564 ปณท.ดบ. ได้ดำเนินการจัดส่งน้ำยาล้างไตและอุปกรณ์ มากกว่า 34 ล้านถุง