ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น เดินหน้าจัดทำแผนเพิ่มงานขนส่งเที่ยวขากลับลดความสิ้นเปลืองกว่า 50 %

ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น เดินหน้าจัดทำแผนเพิ่มงานขนส่งเที่ยวขากลับลดความสิ้นเปลืองกว่า 50 % พร้อมเตรียมจัดทำแพลตฟอร์มรองรับเกษตรกรรายย่อยหรือวิสาหกิจชุมชนให้เข้าถึงระบบขนส่ง

 นายพีระ อุดมกิจสกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด(ปณท.ดบ.) กล่าวว่า  จากนโยบายของรัฐบาลที่มอบหมายเรื่องการประหยัดพลังงานและลดต้นทุนการขนส่งของประเทศ ทางปณท.ดบ.จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนการขนส่งขากลับที่มีระวางว่าง หริอ Backhaul เพื่อลดอัตรารถเที่ยวเปล่าขากลับ หลังจากพบว่า ที่ผ่านมาแผนบริหารจัดการขนส่งส่วนใหญ่จะมีแต่การวิ่งรถขนส่งเที่ยวขาไป แต่เที่ยวขากลับเป็นการวิ่งเปล่าโดยไม่มีการขนส่ง  ทำให้เกิดความสิ้นเปลืองมากกว่า 50%  ซึ่งขณะนี้แผนการขนส่งขากลับได้เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว โดยมีการจัดส่งยางพาราแผ่น เป็นสินค้าเที่ยวกลับจากพื้นที่หลายจังหวัดในภาคใต้

 

และเพื่อให้เกิดการรองรับในเรื่องดังกล่าว ในเร็วๆนี้ทาง ปณท.ดบ.ได้เตรียมพัฒนาระบบดิจิทัลจัดทำแพลตฟอร์มบริหารการขนส่ง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยหรือวิสาหกิจชุมชนจัดหารถขนส่งที่ดีและราคาถูก  โดยแพลตฟอร์มนี้ จะเป็นตัวกลาง เข้าไปรับออเดอร์เพื่อส่งจัดส่งสินค้าให้ถึงปลายทางทั้งขาไปและขากลับให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อย จากเดิมที่เข้าถึงบริการขนส่งได้ยาก นอกจากนี้ ปณท.ดบ.ยังเปิดรับผู้ประกอบการโอทอป หรือSME ที่ผลิตสินค้าและมีรถขนส่ง ที่สนใจสามารถมาลงทะเบียนร่วมให้บริการกับปณท.ดบ.เพื่อช่วยเพิ่มรายได้ อีกทางหนึ่งด้วย

 

“การพัฒนาจัดทำแพลตฟอร์มบริหารจัดการขนส่ง  มุ่งหวังที่ช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกร ทั้งเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำและการเข้าถึงบริการขนส่งที่คุ้มค่าต่อเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อย  ยังเตรียมรองรับไปถึงการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการในการขนส่งและจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อเข้าสู่บริการที่ครบวงจร สนับสนุนให้มีระบบและโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆรองรับ ทั้งระบบ Marketplace เพื่อเป็นช่องทางในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเกษตรกร และผู้ประกอบการรายย่อย เพื่อเตรียมการเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มออนไลน์อื่นๆในอนาคต” กรรมการผู้จัดการปณท.ดบ.กล่าว