ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น ส่งมอบแอลกอฮอล์ให้สปสช.เพื่อนำส่งให้ผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง

ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น ส่งมอบแอลกอฮอล์ให้สปสช.เพื่อนำส่งให้ผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้าทั่วประเทศ 

เมื่อวันที่ 24 ม.ค.2565 ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) นายแพทย์ จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสปสช.ได้รับมอบแอลกอฮอล์จากนายพีระ อุดมกิจสกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด เพื่อดำเนินการจัดส่งถึงบ้านผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าหรือผู้ป่วยสิทธิบัตรทองทั่วประเทศ ซึ่งร่วมในโครงการจัดส่งน้ำยาล้างไตของบริษัท ไปรณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำนวนกว่า 3หมื่นราย

โดยนาย พีระ อุดมกิจสกุล กก.ผจก.บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัดกล่าวว่าการจัดส่งแอลกอฮอล์ครั้งนี้ เป็นการส่งต่อความห่วงใยและร่วมเฝ้าระวังกับผู้ป่วยกลุ่มผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง เพราะแอลกอฮอล์เป็นอุปกรณ์สำคัญที่ในการช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยังคงทวีความรุนแรงและขยายวงกว้างอยู่ในขณะนี้  อีกทั้งผู้ป่วยกลุ่มผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง ถือเป็นกลุ่มผู้ป่วย 1 ใน 8 ของโรคที่มีความเสี่ยงเกิดอาการรุนแรง หากติดเชื้อการแพร่ระบาดของโรคโควิด- 19 ได้  

ที่ผ่านมาบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น มุ่งเน้นให้ผู้ป่วยได้รับน้ำยาล้างไตครบถ้วน ตรงเวลา โดยพัฒนาระบบและนำเทคโนโลยีมาใช้  ในการให้บริการจัดส่งถึงบ้านผู้ป่วยและจัดเรียงน้ำยาล้างไตตามวันหมดอายุแบบ FEFO (First Expire First Out )พร้อมทั้งพัฒนาระบบการขนส่งและกระจายสินค้าเพื่อความสะดวกและเข้าถึงบริการ ด้วยการนำมาตรฐานหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการจัดเก็บและขนส่งยา ที่เป็นระบบสากลมาใช้ทั้งระบบ GSP(Good Storage Practice)/ GDP  (Good Distribution Practices) พร้อมจัดทำแผนระบบขนส่งTMS (Transportation Management System) ที่ทันสมัยตามมาตรฐานQMark และมีระบบTracking ที่ติดตามสถานะการจัดส่งได้  โดยในปี2564 ที่ผ่านมาได้จัดส่งน้ำยาล้างไตประมาณ 36 ล้านถุง

ซึ่งจากการดำเนินการดังกล่าว ล่าสุดทางบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น ได้รางวัลบริการภาครัฐ ระดับดีเด่นประจำปีพ.ศ.2564 ประเภทพัฒนาการบริการ จากผลงาน“เพิ่มศักยภาพและยกระดับการให้บริการจัดส่งน้ำยาล้างไตให้ผู้ป่วย” ที่จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.)  ถือเป็นบทพิสูจน์ที่ช่วยยืนยันความมุ่งมั่นของบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น ในการบริหารจัดการน้ำยาล้างไตให้รวดเร็วตรงเวลาส่งถึงบ้านผู้ป่วยครบถ้วนตามจำนวนที่ต้องการ