ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น ร่วมกับอพวช.ส่งมอบความรู้ ความสนุกด้านวิทยาศาสตร์สู่ห้องสมุดทั่วประเทศ

ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น ร่วมกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่งมอบความรู้ ความสนุกด้านวิทยาศาสตร์สู่ห้องสมุดทั่วประเทศ
 
ที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) นายพีระ อุดมกิจสกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด(ปณท.ดบ.) รับมอบกล่องความรู้ ความสนุกด้านวิทยาศาสตร์ จากนายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พร้อมด้วย ดร.ชนินทร วรรณวิจิตร รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อส่งต่อการเรียนรู้ให้กับห้องสมุดประชาชนทั่วประเทศ และหน่วยงานในเครือข่ายจำนวนทั้งหมด 272 กล่อง