ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น ต้อนรับคณาจารย์ นักศึกษาและผู้เข้าร่วมโครงการ ”เปิดบ้านวิศวฯเฟส 4”ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.หอการค้าไทย

คณาจารย์ นักศึกษา และผู้เข้าร่วมโครงการ ”เปิดบ้านวิศวฯเฟส 4” ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.หอการค้าไทย เยี่ยมชม เรียนรู้ระบบการทำงานของศูนย์กระจายสินค้า ของบ.ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด
 
ที่ศูนย์กระจายสินค้า บริษัทไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด(ปณด) อาคารคลังบางนา ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนำโดยคณาจารย์ นักศึกษาและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 25 คนจากโครงการ”เปิดบ้านวิศวฯเฟส 4”เข้าเยี่ยมชมและเรียนรู้ระบบการทำงานของศูนย์กระจายสินค้า เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาก่อนจะสำเร็จการศึกษาและสามารถนำไปใช้ในการปฎิบัติงานจริงต่อไปในอนาคต